Ontslagvergoeding

Transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 heeft u vanaf de aanvang van uw arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. De Transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren. De vergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. De Transitievergoeding bedraagt in 2020 maximaal € 83.000,00 bruto. Indien uw jaarsalaris hoger is dan € 83.000,00, dan bedraagt de Transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. Bereken de transitievergoeding zelf of als u daar hulp bij nodig heeft neem dan contact met ons op. Wij berekenen de ontslagvergoeding kosteloos voor u.

Billijke vergoeding

Naast de Transitievergoeding kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor de billijke vergoeding. De werkgever dient zich in dat geval ernstig verwijtbaar te hebben gedragen, bijvoorbeeld indien de werkgever heeft gelogen over de reden voor uw ontslag, maar ook in het geval u bent gediscrimineerd. Bij een onterecht verleende ontslag op staande voet kunt u een billijke vergoeding claimen. 

Ontslagvergoeding (met wederzijds goedvinden)

Indien uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig is beëindigd maar met wederzijds goedvinden, dan hangt het helemaal aan de partijen zelf af om de hoogte van een eventuele vergoeding te bepalen. De basis is meestal de transitievergoeding. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan er een hogere vergoeding worden bedongen. De afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Wenst u beoordeeld te hebben of u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze juristen.

Contact

Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl