Ontslag op staande voet

U dient snel te handelen. Binnen een termijn van twee maanden kan het ontslag nog worden vernietigd! De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn groot, er wordt namelijk geen loon meer doorbetaald en uw WW-rechten gaan verloren. Een werkgever kan niet zomaar een ontslag op staande voet verlenen, daarvoor gelden strenge eisen. Er dient bijvoorbeeld sprake te zijn van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt en dient het ontslag onverwijld te zijn verleend. Indien de werkgever te lang heeft gewacht, dan kan het ontslag op staande voet niet in stand blijven. Ga dus nooit zomaar akkoord met een ontslag op staande voet maar schakel een van onze kundige juristen in graag.

Ontslag (nemen) tijdens ziekte

Ben je (langdurig) ziek en is  je werkgever voornemens om je te ontslaan? In de meeste gevallen ben je als zieke werknemer beschermd tegen ontslag. Er kunnen echter wel een aantal uitzonderingen zijn op deze regel zoals bijvoorbeeld wanneer je ziek wordt nadat er ontslag voor je is aangevraagd, ontslag op staande voet of ontslag in je proeftijd.

Mag je ontslag nemen tijdens ziekte? Het antwoord daarop is ja, verstandig is het echter niet. Tijdens ziekte heb je namelijk bij een vast dienstverband recht op twee jaar loondoorbetaling. Indien je zelf opzegt pleeg je verder een benadelingshandeling en verspeel je jouw op een uitkering Dringt je werkgever aan op ontslag of wil je toch zelf ontslag indienen tijdens ziekte? Neem dan altijd contact met ons op voor advies.

Ontslagvergunning UWV

Indien er sprake is van een bedrijfseconomische reden zoals bijvoorbeeld bij een reorganisatie, dan staat het een werkgever vrij om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. De werkgever dient in dat geval te onderbouwen waarom uw arbeidsplaats komt te vervallen en dient er aangetoond te worden dat er geen herplaatsing mogelijk is. Uit de praktijk blijkt dat dat werkgevers dergelijke aanvragen niet altijd even goed voorbereiden.

Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

De werkgever heeft ook de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te laten ontbinden in het geval er bijvoorbeeld sprake is van disfunctioneren, of wanneer de arbeidsrelatie is verstoord. U kunt zich vanzelfsprekend verweren tegen het verzoek van de werkgever. U dient in dat geval een goed onderbouwde verweerschrift in te dienen voor verzet tegen ontslag of voor het behalen van de maximale ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden te beëindigen. U dient daar natuurlijk wel expliciet mee akkoord te gaan door uw handtekening onder de beëindigingsovereenkomst te plaatsen. In sommige gevallen kan het gunstiger zijn om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Uiteraard is dit afhankelijk van de inhoud van het voorstel. Het eerste voorstel is meestal voor onderhandeling vatbaar. 

Een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst bij ziekte wordt doorgaans overeengekomen indien werkgever en werknemer besluiten de voortgang van een arbeidscontract te beëindigen ondanks de ziekte van de werknemer. Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte is echter niet altijd raadzaam. Om te voorkomen dat je een aantal essentiële rechten verspeeld, is het altijd aan te raden om een ontslagjurist in te schakelen voor advies en bijstand.

 

Wenst u direct en vrijblijvend contact met een van onze juristen, vul dan het contactformulier in of bel ons op onderstaand telefoonnummer of stuur ons een e-mailbericht.

Contact

Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl