Ontslag op staande voet

U dient snel te handelen. Binnen een termijn van twee maanden kan het ontslag nog worden vernietigd! De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn groot, er wordt namelijk geen loon meer doorbetaald en uw WW-rechten gaan verloren. Een werkgever kan niet zomaar een ontslag op staande voet verlenen, daarvoor gelden strenge eisen. Er dient bijvoorbeeld sprake te zijn van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt en dient het ontslag onverwijld te zijn verleend. Indien de werkgever te lang heeft gewacht, dan kan het ontslag op staande voet niet in stand blijven. Ga dus nooit zomaar akkoord met een ontslag op staande voet maar schakel een van onze kundige juristen in graag.

Ontslagvergunning UWV

Indien er sprake is van een bedrijfseconomische reden zoals bijvoorbeeld bij een reorganisatie, dan staat het een werkgever vrij om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. De werkgever dient in dat geval te onderbouwen waarom uw arbeidsplaats komt te vervallen en dient er aangetoond te worden dat er geen herplaatsing mogelijk is. Uit de praktijk blijkt dat dat werkgevers dergelijke aanvragen niet altijd even goed voorbereiden.

Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

De werkgever heeft ook de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te laten ontbinden in het geval er bijvoorbeeld sprake is van disfunctioneren, of wanneer de arbeidsrelatie is verstoord. U kunt zich vanzelfsprekend verweren tegen het verzoek van de werkgever. U dient in dat geval een goed onderbouwde verweerschrift in te dienen voor verzet tegen ontslag of voor het behalen van de maximale ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden te beëindigen. U dient daar natuurlijk wel expliciet mee akkoord te gaan door uw handtekening onder de beëindigingsovereenkomst te plaatsen. In sommige gevallen kan het gunstiger zijn om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Uiteraard is dit afhankelijk van de inhoud van het voorstel. Het eerste voorstel is meestal voor onderhandeling vatbaar.

Wenst u direct en vrijblijvend contact met een van onze juristen, bel ons dan op onderstaand telefoonnummer of stuur ons een e-mailbericht.

Contact

Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl