Tarief

Het tarief is zuiver afhankelijk van de aard en het belang van uw zaak. Wij hanteren de volgende mogelijkheden.

Uurtarief

U betaalt een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief dat in beginsel varieert tussen 145 euro en 205 euro (excl. btw).

“Fixed Fee”

U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium.

Resultaat

U spreekt met de jurist een honorarium af in het geval van een gunstig resultaat en een lager honorarium indien het resultaat mocht tegenvallen (Let wel: dit is geen “no cure, no pay”-afspraak).

Vrije advocaatkeuze

In het geval u als particulier of ondernemer een rechtsbijstandsverzekering heeft bij bijvoorbeeld DAS, ARAG, SRK of Achmea, dan kunnen wij u in bepaalde gevallen zelfs geheel kosteloos bijstaan indien u uw recht op een “vrije advocaatkeuze” uitoefent. Uit de praktijk blijkt dat erg veel particulieren maar ook ondernemers niet altijd beseffen dat zij via hun rechtsbijstandsverzekering een beroep on ons kunnen doen.  

Contact

Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl