Tarieven

Het tarief is zuiver afhankelijk van de aard en het belang van uw zaak. Wij hanteren de volgende mogelijkheden 

Uurtarief
U betaalt een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief dat in beginsel varieert tussen 139 euro en 189 euro (excl. btw).

“Fixed Fee”
U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium.

Resultaat
U spreekt met de jurist een honorarium af in het geval van een gunstig resultaat en een lager honorarium indien het resultaat mocht tegenvallen (Let wel: dit is geen “no cure, no pay”-afspraak).