Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval vindt plaats op het werk, of komt door het werk, bijvoorbeeld op werkplaats of op een bouwplaats. Een aantal veel voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen zijn het vallen van een hoogte, getroffen worden door voorwerpen, producten of andere onderdelen en contact met machines, gereedschap en voertuigen. Een werkgever is in de regel altijd aansprakelijk te houden voor een arbeidsongeval.

Zorgplicht werkgever / Inspectie SZW

Een werkgever dient er alles aan te doen om bedrijfsongevallen te voorkomen en zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. De werkgever heeft dus een zeer strenge zorgplicht. De spelregels hieromtrent zijn opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”). Feitelijk dient een werkgever zich continu bewust te zijn van de gevaren en risico’s tijdens het werk. De werkgever werkzaam in de bouwbranche dient extra alert te zijn voor wat betreft de veiligheid van de werknemers. Op grond van de Arbowet is een werkgever verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW indien het ongeval heeft geleid tot een ziekenhuisopname of blijvend letsel. De inspectie SZW stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het bedrijfsongeval.

Aansprakelijkheidsverzekering

Werkgevers zijn doorgaans overigens verzekerd voor dergelijke  bedrijfsongevallen. Een werknemer hoeft dus niet de vrees te hebben dat de werkgever de schadevergoedingen uit eigen zak hoeft te betalen.

Fout van een collega

Een werkgever is eveneens aansprakelijk indien de werknemer letselschade oploopt vanwege een fout van een collega. De werknemer dient in dit geval rechtstreeks de werkgever aan te spreken. De schade dient door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever te worden vergoed.

Contact

Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl