Letselschade

Letselschade

Als u letsel oploopt in het verlengde van een ongeval dan kan dit ingrijpende gevolgen hebben op uw leven. lichamelijke dan wel geestelijke letselschade kan dan het gevolg zijn. Ook kunt u letselschade oplopen op het werk of wanneer u slachtoffer bent van een medische fout. Indien het letsel is ontstaan door toedoen van een anders, dan kunt u uw schade verhalen op degene die daarvoor wettelijk aansprakelijk is en uw letselschadevergoeding claimen.

Letselschadevergoeding opeisen

Binnen een termijn van vijf jaar is het mogelijk om een letselschadevergoeding te claimen. Het opeisen van een letselschadevergoeding bij verkeersongevallen dient binnen drie jaar te gebeuren. Allereerst dient bepaald te worden welke partij aansprakelijk gehouden kan worden voor uw letsel. In de meeste gevallen is de wederpartij voorzien van een verzekering en verzorgt de verzekeraar de afhandeling van de letselschade.

Voorschot

Indien de aansprakelijkheid is erkend dient de verzekeraar voorschotten te betalen op uw schade tot aan het moment dat u volledig schadeloos bent. De voorschotten hebben het doel dat voorkomen wordt dat u in de financiële problemen terechtkomt.

Smartengeld

Smartengeld betreft een vergoeding voor de immateriële schade zoals geestelijke en emotionele schade zoals waardoor u verminderde levensvreugde ervaart. De hoogte van het smartengeld hangt zuiver af van de aard en ernst van het letsel. Voor het vaststellen van het smartengeld, wordt er vaak gekeken naar vergelijkbare zaken.

Hoogte letselschade

Hoe berken ik mijn letselschade en op welke letselschadevergoeding heb ik recht op? Onze cliënten  vragen zich dit vaak af. De hoogte van de letselschadevergoeding is afhankelijk van de mate van het letsel en de individuele specifieke situatie. Schadeposten die vele voorkomen zijn, inkomensverlies (ook uit zwart werk), smartengeld, kosten voor huishoudelijke hulp en medische kosten.

Voorschotten

Zodra de aansprakelijkheid is erkend heeft u recht op voorschotten op uw schadevergoeding. Bij het claimen van een voorschot gaat claimen dient vanzelfsprekend aangetoond te worden waar het voorschot voor dient.  Een gemiddelde letselschadeprocedure duurt gemiddeld een tot drie jaar. Tijdens de letselschadezaak heeft u dus recht op voorschotten voor de geleden schade.

Medisch adviseur

Teneinde uw letsel goed vast te stellen, schakelt uw letselschadejurist doorgaans een medisch adviseur in. Uw medisch dossier wordt dan beoordeeld en er wordt geadviseerd. De medisch adviseur dient rekening te houden met als uw medische beperkingen. In het geval van complex letsel is het mogelijk om medische specialisten in te schakelen. 

Minnelijk traject

Over het algemeen  worden de meeste letselschadeprocedures in der minne opgelost. Uw letselschadejurist voert regelmatig gesprekken met de verzekeraar, maakt schaderapporten op en onderhandelt uiteraard over de hoogte van uw schade. In sommige gevalle wordt er een schade-expert van de verzekeraar ingeschakeld die bijvoorbeeld bij u thuis komt om de schade te bespreken. Teneinde een vergelijking te maken tussen uw situatie na het ongeval en de situatie zoals die zonder het ongeval zou zijn geweest.

Juridische kosten

De aansprakelijke partij dient volgens onze wetgeving uw redelijke juridische kosten te vergoeden. In hoeverre de juridische kosten daadwerkelijk redelijk zijn hangt zuiver af van de omvang van de schade, de ernst van het letsel en de complexiteit van de zaak. Nu de juridische kosten vergoed  worden door de aansprakelijke partij is het inschakelen van een letselschadejurist voor onze cliënten vrijwel altijd kosteloos.

Bent u betrokken geweest bij een ongeval met letsel gesteld neem dan contact op met een van onze letselschadejuristen.

Contact

Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl