Verkeersongeval

Passagier/ In- opzittende

Indien u tijdens een verkeersongeval een passagier was of achterop een motor of brommer zat, dan krijgt u uw schade bijna altijd vergoed, ook als de bestuurder van het voertuig fout zat. In het geval niet direct helder is welke partij aansprakelijk is, dan geldt de zogenaamde “schuldloze derden regeling”. De wetgever heeft hiermee getracht te voorkomen dat een slachtoffer onnodig lang dient te wachten indien er een discussie ontstaat over de aansprakelijkheid.

Kop-staartbotsing

In het geval van een kop-staartbotsing, is de achterop komende automobilist in de regelen aansprakelijk te houden vanwege het onvoldoende afstand te houden. Indien u daardoor nek- en schouderklachten heeft overgehouden (whiplash), dan heeft u doorgaans recht op een schadevergoeding.

Voetgangers / fietsers

Voetgangers en fietsers worden als zwakke verkeersdeelnemers beschouwd. Vanwege het feit dat zij een kwetsbare groep vormen in het verkeer is er in de wet een speciale regeling verankerd. In het geval van een aanrijding met een motorvoertuig (auto, vrachtwagen, bestelbus of scooter) heeft de fietser of voetganger altijd recht op een (gedeeltelijke) schadevergoeding, ook als er sprake is van eigen schuld.

Verkeersongeval tijdens werk

Een werkgever is aansprakelijk voor een auto- of fietsongeval tijdens werktijd. Een werkgever is verplicht om voor dergelijke ongevallen een verzekering af te sluiten.

Eenzijdig ongeval

Indien u zelf een ongeval veroorzaakt zonder tegenpartij dan heeft u in sommige gevallen toch recht op een schadevergoeding indien er op de auto of motor een in- of opzittende verzekering is afgesloten.

Verkeersongeval kind

Vanwege het feit dat een kind van jonger dan veertien jaar wordt verondersteld om de gevaren in het verkeer nog niet goed in te kunnen schatten zijn kinderen onder de veertien jaar extra beschermd bij verkeersongevallen. In het geval van een ongeval met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer zoals een auto, vrachtwagen, bestelbus of scooter, krijgt het kind jonger dan veertien altijd 100% van de schade vergoed.

Ongeval in het buitenland

Indien u in het buitenland een verkeersongeval krijgt, heeft u het recht om de zaak in Nederland af te laten handelen. Iedere Europese verzekeraar dient namelijk in elk land een vestiging hebben.

Contact

Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl