Definitief einde aan “slapend dienstverband”!!!

Langdurig zieke werknemers kunnen niet langer in een “slapend dienstverband” worden gehouden, aldus de Hoge Raad. Met deze uitspraak van vandaag (8-11-2019) is een einde gekomen aan de discussie die al een aantal jaren werd gevoerd.

Werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid nog altijd in dienst zijn bij hun werkgever, hebben vanaf vandaag dus recht op beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding.

 

Het wetsvoorstel in het kader van de compensatieregeling voor werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers houdt kort gezegd in dat een werkgever aanspraak kan maken op een compensatie voor de kosten van een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer wordt beëindigd. De regeling is treedt op 1 april 2020 in werking en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

 

Werkgevers die na 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben beëindigd en reeds een transitievergoeding hebben betaald, worden dus gecompenseerd door het UWV. Werkgevers dienen hiervoor wel eerst een aanvraag in te dienen aan het adres van het UWV en te voldoen aan een aantal voorwaarden. Werkgevers die langdurig arbeidsongeschikte werknemers nog “slapend” in dienst hebben, kunnen eveneens een beroep doen op de compensatieregeling.

Heeft u hulp nodig bij het claimen van uw transitievergoeding en het ontbinden van uw slapend dienstverband? Bel dan naar 070 – 221 04 14 of stuur een e-mailbericht naar info@projuristen.nl.

Contact

Verrijn Stuartlaan 17 W
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl