Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

In onze dagelijkse praktijk ervaren wij, helaas nog te vaak, dat zowel werknemers als werkgevers het nalaten om tijdig een arbeidsrechtjurist in te schakelen voor het beproeven van het ontbinden van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Veelal met de gedachte om kosten te besparen.

Doordat partijen zich echter niet altijd laten adviseren en niet even goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die aangewend kunnen worden om tot een bevredigende uitkomst te komen, kan dat leiden tot het gevolg dat partijen geen overeenstemming bereiken. Dit is vanzelfsprekend een gemiste kans indien partijen aanvankelijk wel de bereidheid hebben geuit! Laat daarom altijd de vaststellingsovereenkomst controleren en beoordelen door een ervaren arbeidsrechtjurist.

In sommige gevallen kan het niet bereiken van een akkoord zelfs leiden tot een verstoring van de arbeidsverhouding. Een kostbare gerechtelijke procedure kan dan op de loer liggen indien er een impasse doorbroken dient te worden.

Wij brengen met name advies uit ten aanzien van de volgende onderwerpen.

1. De reden voor de beëindiging van het dienstverband
2. Eventueel opzegverbod
3. De datum van uitdiensttreding
4. Het recht op WW
5. De opzegtermijn
6. De hoogte van de transitievergoeding
7. Een eventueel recht op een billijke vergoeding
8. Vrijstelling van werkzaamheden
9. Het schrappen van een relatie- en concurrentiebeding
10. Positief getuigschrift
11. De eindafrekening
12. Outplacement
13. Een juridische kostenvergoeding
14. In bruikleen ter beschikking gestelde spullen (leaseauto, laptop en telefoon).
15. Achterstallig loon

Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

Een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst bij ziekte wordt soms wel eens aangeboden aan werknemers indien werkgever en werknemer besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen ondanks de ziekte van de werknemer. Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte is echter niet altijd raadzaam! Om te voorkomen dat je een aantal rechten verspeeld is het altijd aan te raden om een ontslagjurist in te schakelen voor advies en bijstand.

Heeft u behoefte aan vrijblijvend advies in het kader van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. Onze ervaren arbeidsrechtjuristen helpen u graag.

Contact

Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl