Toegankelijk

Het inschakelen van een kundige advocaat/jurist kan doorgaans erg prijzig zijn. De drempel om juridische bijstand in te schakelen ligt dan ook vanzelfsprekend erg hoog. Een gevolg hiervan is dat hulpbehoevenden niet altijd voor hun recht kunnen opkomen. Onze hoogwaardige juridische bijstand is ook voor deze groep toegankelijk doordat wij in dergelijke gevallen een laagdrempelig tarief kunnen hanteren.

In het geval u als particulier of ondernemer overigens een rechtsbijstandsverzekering heeft bij bijvoorbeeld DAS, ARAG, SRK of Achmea, dan kunnen wij u in bepaalde gevallen zelfs geheel kosteloos bijstaan indien u uw recht op een “vrije advocaatkeuze” uitoefent. Uit de praktijk blijkt dat erg veel particulieren maar ook ondernemers niet altijd beseffen zij via hun rechtsbijstandsverzekeraar een beroep op ons kunnen doen.