AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Het herstel en compensatie van geleden schade wordt geregeld in het aansprakelijkheidsrecht. Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit een overeenkomst, wettelijke aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

Bent u aansprakelijk gesteld of voornemens om iemand aansprakelijk te stellen, neem dan contact op met een van onze juristen van de sectie aansprakelijkheidsrecht.